Refraktif Ölçümler, Briks Değerleri 
(Refraktometreler, Polarimetreler)